Hvad er det mindste mediebudget man skal bruge for at køre en kampagne?

Der er intet minimumsbudget. Du bestemmer helt selv, hvor stort dit mediebudget skal være, og du kan vælge at få dine kampagner standset når som helst, det skal være. Det er både nemt, fleksibelt og uforpligtende at starte en kampagne.

Hvordan fungerer Google Ads og Bing Ads?

Både Googles og Bings annonceplatforme er auktionsmodeller, hvor annoncørerne byder på søgeord, der er relevante for deres forretning. En lang række algoritmer afgør, hvilken annoncør, der vil få sin annonce vist øverst. De absolut vigtigste parametre er Max CPC, dvs. hvor meget man som annoncør er villig til at betale for et klik, CTR (klikraten, der er et udtryk for annoncens relevans ift. søgeordet), relevansen på destinationssiden (den side, man videresendes til, når man klikker på annoncen) ift. søgeordet og annoncen, samt destinationssidens load-hastighed. Det er derfor meget vigtigt, at de søgeord, man byder på, annonceteksten og hjemmesiden alle er relevante ift. hinanden.

Hvad betyder forkortelser som CPC, CTR, CPA osv.?

CPC er en forkortelse for Cost Per Click (pris pr. klik) – altså den pris man som annoncør betaler, hver gang en bruger klikker på annoncen.

CTR er en forkortelse for Click Through Rate (klikrate). Klikraten måles i % og udregnes Klik divideret med Visninger. Har din annonce fået 200 visninger, og der er 50, der har klikket på den, vil CTR være 25 % (50 klik/200 visninger).

Conv. er en forkortelse for Conversions (konverteringer). En konvertering kan være en hvilken som helst handling, du ønsker en bruger skal foretage sig inde på din hjemmeside. Eksempler kan være et reelt salg, føj til kurv, tilmelding til nyhedsbrev, tidsbestilling, indsendelse af kontaktformular, downlaod af fx et whitepaper, klik på tlf.-nummer eller e-mailadresse, klik på knapper, tid på brugt på sitet (fx 3 minutter eller mere) m.v.

CPA er en forkortelse for Cost Per Acquisition eller Cost Per Action (pris pr. salg/handling). CPA udregnes Omkostninger divideret med antallet af de salg eller handlinger, man ønsker at kende salgsprisen på. Har du brugt 1.000 kr. på kampagnen og solgt 20 produkter, har din CPA været 50 kr. (1.000 kr./20 salg).

PPC er en forkortelse for Pay Per Click (betal pr. klik). En PPC-kampagne er således en kampagne, hvor du kun betaler, når en bruger klikker på din annonce. Dvs. selve visningerne af din annonce er gratis.

CPM er en forkortelse for Cost Per Mille (pris pr. tusind). Ved en CPM-kampagne betaler du altså pr. 1000 visninger af din annonce.

ROI er en forkortelse for Return On Investment. ROI’en fortæller dig, om din investering har givet et positivt eller negativt afkast. Den beregnes i % og udregnes (Omsætning–Investering)/Investering x 100. Har du fx brugt 20.000 kr. på en Google Ads-kampagne og som følge deraf omsat for 30.000 kr., vil din ROI være 50 % (30.000 kr.-20.000 kr.)/20.000 kr. x 100. Har du omsat for mindre end din investering, vil din ROI være negativ.

ROAS er en forkortelse for Return on Advertising Spend og udregnes på samme måde som ROI.

SEM er en forkortelse for Search Engine Marketing, dvs. betalt markedsføring på en søgemaskine som fx Google. Med SEM betaler man som annoncør til Google, hver gang en bruger klikker på ens annonce.

SEO er en forkortelse for Search Engine Optimization. Med SEO forsøger man at få sin hjemmeside så højt op i de organiske søgeresultater (dvs. resultaterne under de betalte annoncer og evt. et kort over de geografisk nærmeste udbydere) som muligt.

CLV er en forkortelse for Customer Lifetime Value, altså livstidsværdien af en gennemsnitlig kunde.

Hvad betaler man pr. klik?

Det kommer helt an på, hvor stor konkurrencen er på det enkelte søgeord. Fx kunne man forestille sig, at både bilforhandlere, forsikringsselskaber, vejhjælp, automekanikere osv. kunne finde på at byde på ordet bil. Da det er et meget generisk (dvs. bredt) søgeord og mange derved deltager i auktionen, vil klikprisen blive presset op. Jo mere specifik man kan være mht. fx produktnavn, desto mindre konkurrence vil der være.

Derudover kommer klikprisen an på, hvor meget de annoncører, der deltager i auktionen, er villige til at betale for et klik. Eksempelvis vil et pensionsselskab tjene mange penge på at få en ny kunde, og vil derfor være villig til at betale mere for et klik, end fx en lille webshop, der ikke har særlig stor avance pr. produkt.

Man kan derfor ikke på forhånd vide, hvor meget et klik kommer til at koste – men med en Maks. CPC kan man sikre, at man ikke kommer til at betale mere for et klik, end man ønsker. I nogle brancher kan man være villig til at betale over 100 kr. for et enkelt klik, mens man i andre ikke ønsker at betale mere end fx 1 kr. for et klik. Det er således udbud og efterspørgsel der afgør niveauet af klikprisen i branchen.

Kan jeg ikke nøjes med SEO og få gratis trafik?

Tjo, hvis du gerne vil gå glip af en masse trafik, der i stedet ender hos dine konkurrenter. Mange virksomheder betaler SEO-bureauer en formue hver måned for at ligge i toppen af Googles organiske søgeresultater og få “gratis” klik.

Men hvis du fx prøver at lave en søgning på ordet “tandlæge” på Google, vil du se en række betalte annoncer øverst på siden, dernæst et kort over de tandlægeklinikker, der er nærmest din geografiske lokation – og først derefter de organiske søgeresultater. Dvs. at man i mange tilfælde skal scrolle ned på siden for at se de organiske søgeresultater.

Rigtig mange brugere når således aldrig at se selv de øverste af de organiske søgeresultater – placeringer, som virksomheder ofte har brugt måneder på og betalt et ikke uvæsentligt beløb for at opnå.

Der er med andre ord sjældent nogen garantier for, at du får den ønskede trafik ud af din SEO-investering. Med Google Ads har du mulighed for at blive vist øverst i Googles søgeresultater – hvor du er sikker på at blive set – allerede samme dag, du sætter din kampagne i gang, og du betaler kun Google, når nogen klikker på din annonce.

Må jeg byde på mine konkurrenters navne?

Ja, men det vil ikke være en særlig god ide. For det første er det både dårlig stil og dårlig markedsføringsskik, for det andet indbyder du til, at dine konkurrenter også begynder at byde på dit firmanavn – og det er du bestemt ikke interesseret i.

Hvis en bruger søger efter virksomhed A, vil virksomhed A alt andet lige være mest relevant for brugerens søgning, hvorfor Google vil vise virksomhed A’s annonce øverst – uanset om virksomhed B også byder på virksomhed A’s navn. Da brugeren jo netop søgte efter virksomhed A, er sandsynligheden for, at han vil scrolle forbi virksomhed A’s annonce og i stedet klikke på virksomhed B’s annonce minimal. Virksomhed B får altså ikke brugeren til at klikke på sin annonce ved at byde på virksomhed A’s navn. Men da flere har deltaget i auktionen på virksomhed A’s navn, bliver klikprisen dyrere for virksomhed A, hvorved Google tjener flere penge. Virksomhed B får med andre ord ikke noget som helst ud af det selv – men risikerer, at virksomhed A også begynder at byde på virksomhed B’s navn, hvorved dennes klikpriser også vil stige. Det er lose-lose.

Kan jeg ikke bare lave mine kampagner selv?

Jo. Du kan også selv sætte en skillevæg op – men med mindre du er god til det, vil resultatet også blive derefter. Jeg kender til et utal af eksempler på annoncører, der har fortrudt, at de ikke fik en specialist til at køre deres online-kampagner, fordi de kom til at brænde rigtig mange penge af, og uden at det havde nogen effekt. Hvis du ønsker at gøre det selv, vil jeg anbefale dig at lære det fra bunden med et af mine kurser.

Kontakt mig i dag for et uforpligtende tilbud.
E-mail: dan@adismo.dk
Tlf.: 28 99 27 20