Mulighederne for at promovere din virksomhed online er mange, men hvis du har et begrænset budget og du ikke bruger tid på annoncering til daglig, kan det være svært at finde ud af, hvor pengene bliver brugt bedst.

I udgangspunktet vil jeg altid anbefale en Google Ads-kampagne til at starte med. Google Ads kan som regel skaffe en god mængde trafik, og de brugere, der kommer ind via denne kanal, har aktivt søgt på din virksomhed eller dit produkt (pull), og vil som sådan være tættest på at konvertere.

Det er imidlertid ikke alle virksomheder, der tilbyder produkter, som der naturligt vil være nok søgninger på. Nye produkter og opfindelser, som ingen endnu kender til, vil der i sagens natur ikke blive søgt efter på søgemaskinerne. Sådanne produkter bør i stedet blive promoveret via en banner- eller en Youtube-kampagne (push), der i første omgang skal gøre brugerne opmærksomme på produktets eksistens. Disse kampagner bør dog altid supporteres af en Google Ads-kampagne til at opsamle de søgninger, push-kampagnerne måtte afstedkomme.

Har du en helt almindelig virksomhed med almindeligt kendte produkter og et begrænset budget, og du gerne vil opnå bedst mulig ROI, vil min anbefaling til prioritet som oftest være følgende:

1) Google Ads
2) Bing Ads
3) Remarketing banner-kampagne
4) Youtube Video Ads
5) Banner-kampagne

En række faktorer spiller naturligvis ind, så ovenstående skal udelukkende betragtes som en helt generel prioritering – der kan sagtens være tilfælde, hvor eksempelvis volumen fra en Bing Ads-kampagne vil være så lille, at det ikke kan svare sig at bruge ressourcer herpå.

Jeg tilbyder at lave alle ovenstående typer af kampagner helt fra bunden. Alternativt kan jeg lære dig, hvordan du skal gøre, hvis du selv ønsker at lave kampagnerne. Læs evt. mere under Kurser. Har du allerede nogle kampagner kørende, kan jeg lav en Audit, hvor jeg grundigt gennemgår hele din konto og kommer med anbefalinger til, hvad du kan gøre for at dem til at performe bedre.

Foruden mit arbejde med kampagnerne kommer naturligvis selve mediebudgettet, dvs. de penge du vil bruge på fx Google. Dette budget bestemmer du 100 % selv. Der er ingen nedre grænse, og du binder dig ikke for nogen bestemt periode.

Kontakt mig i dag for et uforpligtende tilbud.
E-mail: dan@adismo.dk
Tlf.: 28 99 27 20